ورود

فراخوان
​ 

پنجمين دوره جايزه ملی مديريت انرژی برگزار می گردد

POSTER-IRAN-EMA-web.png 

​پس از برگزاري موفقيت آميز چهارمين دوره جایزه ملی مدیریت انرژی در دی ماه سال گذشته، فرايند اجرايي پنجمين دوره اين جايزه در اردیبهشت ماه 1398 آغاز گرديد.

 در اين دوره، دامنه شمول جایزه، مانند چهارمين دوره برگزاری جایزه و شامل صنایع هدف در 31 گروه صنعتی و تولیدکنندگان تجهیزات مصرف کننده انرژی در 11 گروه صنعتی که برای آنها استاندارد ملی معیار مصرف انرژی تدوین شده است و ساختمان های اداری بزرگ و پروژه هاي صرفه جويی​ در مصرف انرژی مي باشد.

 

.

 

 

دبیرخانه اجرایی جایزه ملی مدیریت انرژی

1398