ورود

نتايج برگزاری اولین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی

​​​​​

​​​​​

فهرست شرکت های متقاضی حضور در اولین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی  ​​ ​
مديريت توليد برق شازند
سيمان خوزستان
سيمان شاهرود
منطقه 10 عمليات انتقال گاز
سيمان كارون
سيمان داراب
گروه صنعتي بارز (تایر و تیوب)
سيمان كاوان بوكان
سيمان فراز كوه
كوير تاير
سيمان غرب
پالايش نفت بندر عباس
مجتمع صنايع لاستيك يزد​
سيمان لامردپالايش نفت امام خميني
كاشي و سراميك سعدي
سيمان مازندران
نفت پارس
كاشي فيروزه مشهد
سيمان هرمزگان​​نفت بهران
صنايع كاشي تيما
سيمان ايلامپتروشيمي غدير
چوب و كاغذ شمال
سيمان پيوند گلستانپتروشيمي فن آوران
شركت پاك پي
 سيمان زاوه تربت
 پتروشيمي خراسان
پگاه آذربايجان شرقي
سیمان ساروج بوشهرپتروشيمي مارون
 كشت و صنعت امام خميني
سيمان خزرفولاد كوير
روغن كشي شماره 2 ورامينسیمان هگمتانآهن و فولاد غدير ايرانيان
شركت ساوه جم
سيمان شرق

فهرست شرکت های حائز شرایط حضور در اولین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی 
گروه صنعتي بارز (تایر و تیوب)
سیمان لامردسیمان هگمتان
کویر تایر
سیمان زاوه تربتپالايش نفت بندرعباس
مجتمع صنايع لاستيك يزد​
سیمان ساروج بوشهرنفت پارس (روغن موتور)
نيروگاه حرارتي شازند
سیمان شاهرود
پتروشیمی غدیر (پلاستیک)
 پگاه آذربايجان شرقي
سیمان مازندران​​پتروشيمي فن آوران (متانول)
منطقه 10 عملیات انتقال گاز
سیمان خوزستان
پتروشيمي خراسان (پلاستیک)
کاشی و سراميك سعديسیمان کاوان بوکان​​پتروشیمی مارون (الفین)
نتایج برگزیدگان اولین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی
​نام شرکتتندیس / تقدیرنامه​عنوان فرایند
کویر تایرنقره ای ​فرایند تولید تایر و تیوب​
پتروشیمی فن آوراننقره ای ​​فرایند تولید متانول
​سیمان لامردنقره ای ​​فرایند تولید سیمان
سیمان زاوه تربت
برنزی​فرایند تولید سیمان
نيروگاه حرارتي شازند
برنزی​فرایند تولید​ برق​​​
پتروشيمي خراسان برنزی​فرایند تولید ​ملامین
پتروشیمی مارونبرنزی​​​فرایند تولید الفین
پگاه آذربايجان شرقيبرنزی​فرایند تولید محصولات لبنی​​​
پالايش نفت بندرعباسبرنزی​فرایند پالایش نفت

​​

مدیران برتر انرژی اولین دورهمدیر محترم انرژی شرکت ​ پالایش نفت بندرعباس 
​سرکار خانم آذر رحیمی
مدیر محترم انرژی شرکت ​پتروشیمی خراسان

مدیر محترم انرژی مجتمع صنایع لاستیک یزد

​​