ورود

نحوه رتبه‌بندي و تقدیر از برگزیدگان جایزه ملی مدیریت انرژی

بر اساس امتيازات کسب‌شده در هر شاخه صنعتي، صنايع تولیدکننده تجهيزات مصرف‌کننده انرژي، ساختمان‌هاي اداري و پروژه‌هاي صرفه‌جویی مصرف انرژي، تقدير بر اساس موارد زير خواهد بود:

1)   رتبه نخست در هر گروه: اهداي تنديس

2)   ساير رتبه ها در هر بازه امتيازي: اهداي نشان

رنگ تنديس و نشان ها:

رنگ تندیس یا نشان دریافتی​
طلایی- بازه امتيازي 851 تا 1000​
​نقره ای- بازه امتيازي 701 تا 850
​برنزی-   بازه امتيازي 550 تا 700

 

سطوح تندیس ها در هر بازه امتیازی:

به منظور تفکیک بیشتر و دقت بیشتر در اعطاء تندیس ها، هر تندیس دارای 3 وضعیت می باشد که با ستاره مشخص می شود.

(به عنوان مثال: تندیس طلایی یک ستاره، دو ستاره و سه ستاره) اختلاف بین هر بازه امتیازی 150 امتیاز بوده که با تفکیک 50 امتیاز در هر بازه، ستاره های مربوط به هر رنگ تندیس مشخص و برروی آن درج می گردد.

تقدیر نامه ها:

1)   اهدای تقدیرنامه به متقاضياني كه در بازه هاي امتیازی فوق قرار نمي گيرند،

2)   اهدای گواهينامه برتر به متقاضياني كه بالاترین امتیاز فنی را كسب نموده اند،

3)  اهدای گواهينامه برتر به متقاضياني كه ببیشترین پیشرفت فنی را داشته اند،

4)   اهدای گواهينامه برتر به متقاضياني كه بالاترین امتیاز سيستمي را كسب نموده اند،

5)   اهدای تقدیرنامه به مديران برتر انرژي

 

اختصاص یارانه سود تسهیلات:

بر حسب اعلام نماینده "سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق" در کمیته راهبری جایزه، شركت‌ها و صنايعي كه حائز رتبه‌هاي برتر در جايزه ملی مدیریت انرژی شوند، مشمول "يارانه سود تسهيلات" مي‌شوند، يعني وام‌هاي بانکی با مبلغ بالا و بهره پايين به آن‌ها تعلق مي‌گيرد.

 

نکات:

در هر مورد، تنها یک تندیس و آن هم به بالاترین امتیاز تعلق می گیرد که نوع آن با توجه به امتیاز رتبه نخست طلایی، نقره ای یا برنزی خواهد شد.

اگر در هر مورد، هیچ شرکت کننده ای نتواند حائز امتیاز طلایی، نقره ای یا برنزی شود، آن سطح از جایزه در آن مورد اعطاء نمی گردد. به عنوان مثال ممکن است در یک مورد، تنها تندیس و نشان برنز داده شود.

اگر هر سه رتبه برتر در یک محدوده امتیازی قرار بگیرند، نشان آنها همرنگ خواهد شد اما تنها رتبه نخست موفق به دریافت تندیس جایزه می گردد.

 

دبیرخانه اجرایی

جایزه ملی مدیریت انرژی