ورود

معرفي شركت هاي برتر در دومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی
در همايش پاياني دومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی که 20 دی ماه 1395 با حضور گسترده مسئولين و متخصصان این حوزه در ساختمان شماره دو سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، شركت هاي برتراين دوره معرفي شدند.

چهار شرکت به شرح زير موفق به کسب تندیس نقره ای شدند:

در گروه صنایع انرژی بر:
شركت " کارخانجات سیمان لامرد" و
شركت " پتروشیمی نوری" در خصوص فرايند صنايع پتروشيمي(آروماتيك)  
و در گروه پروژه های صرفه جویی در مصرف انرژی:

شركت " حایر پلاست" از گروه صنعتی انتخاب و
شركت " پالایش نفت آبادان"
همچنين 9 شركت به شرح زير واجد شرايط دريافت تنديس برنزي شدند:‌

در گروه صنایع انرژی بر:

شركت "پالایش نفت بندرعباس" ،
شركت "مجتمع فولاد خراسان" ،
شركت "نفت پارس" ،
شركت "مجتمع صنایع لاستیک یزد" ،
شركت "شیر پاستوریزه پگاه اصفهان" و
شركت "پتروشیمی جم" درخصوص فرايند "مواد پلاستيكي و لاستيك‌مصنوعي"
در  گروه تجهیزات مصرف کننده انرژي:

شركت " ایران رادیاتور" براي توليد پكيج‌هاي گازسوز و  
شركت " سینجرگاز" براي توليد ماشين‌ لباسشويي  
و در گروه ساختمان های غیرمسکونی

شرکت " طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)"

*************************************

پس از رده تنديس، پنج شرکت نيزبه شرح ذيل واجد شرایط اعطاء تقدیرنامه جایزه ملی مدیریت انرژی شناخته شدند:

در گروه‌ صنايع‌ انرژي‌بر:

شركت "شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي"،
شركت "شير پاستوريزه پگاه خراسان" و
شركت "صنايع سيمان نهاوند"
در حوزه پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي:

"گروه صنعتي شهيد گوهري" و
شركت "راهسازي و معدني مبين"
*************************************

 

همچنين پس از رده تنديس، 10 شرکت به شرح ذيل واجد دريافت گواهینامه‌های " فنی عملکرد انرژی- EPT" برتر، "بهبود عملکرد انرژی- EPH" برتر و "سیستم مدیریت انرژی -EPS" برتر شناخته شدند:

گواهینامه " شاخص فني عملکرد انرژی(EPT)"  برتر:

در گروه صنايع انرژي‌بر: 
•  شرکت "پتروشيمي اميركبير"

در  گروه تجهیزات مصرف کننده انرژي:
• شرکت "سپيد مطهر (گروه صنعتي انتخاب)"


گواهینامه "شاخص بهبود عملکرد انرژی(EPH)"  برتر:

در گروه صنايع انرژي‌بر: 
•  شرکت "كشت و صنعت ميرزا كوچك خان"

در  گروه تجهیزات مصرف کننده انرژي:
• شرکت "سينجر گاز"


گواهینامه "شاخص سيستم مديريت  انرژی(EPS)"  برتر:

در  گروه صنايع انرژي‌بر:
• "گروه صنعتي  بارز"،
• شرکت "پلي پروپيلن جم"،
• شركت "سيمان پيوند گلستان" و
• شركت "پتروشيمي جم"
• شرکت "پتروشيمي اميركبير"


در  گروه تجهیزات مصرف کننده انرژي:
• شركت "سپيد مطهر انتخاب (گروه صنعتي انتخاب)" و
•  شركت  "حايرآسا (گروه صنعتي انتخاب)"

*************************************
 

ضمنا در اين دوره، چهار نفر از "مديران انرژي شركت‌ها" به شرح زير به عنوان مدير انرژي برتر انتخاب شدند:

جناب آقای  مسعود كرماني مدیرمحترم انرژی شرکت  پتروشيمي جم
جناب آقای  رضا پورفتحي مدیرمحترم انرژی شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي
جناب آقای  عيسي خوشرو رودباركي مدیرمحترم انرژی شرکت پالايش نفت آبادان
جناب آقای  محمدحسن نديم مدیرمحترم انرژی شرکت حاير آسا(گروه صنعتي انتخاب)
در همايش پاياني دومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی که 20 دی ماه 1395 با حضور گسترده مسئولين و متخصصان این حوزه در ساختمان شماره دو سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، شركت هاي برتراين دوره معرفي شدند.

چهار شرکت به شرح زير موفق به کسب تندیس نقره ای شدند:

در گروه صنایع انرژی بر:

شركت " کارخانجات سیمان لامرد" و
شركت " پتروشیمی نوری" در خصوص فرايند صنايع پتروشيمي(آروماتيك)  
و در گروه پروژه های صرفه جویی در مصرف انرژی:

شركت " حایر پلاست" از گروه صنعتی انتخاب و
شركت " پالایش نفت آبادان"
همچنين 9 شركت به شرح زير واجد شرايط دريافت تنديس برنزي شدند:‌

در گروه صنایع انرژی بر:

شركت "پالایش نفت بندرعباس" ،
شركت "مجتمع فولاد خراسان" ،
شركت "نفت پارس" ،
شركت "مجتمع صنایع لاستیک یزد" ،
شركت "شیر پاستوریزه پگاه اصفهان" و
شركت "پتروشیمی جم" درخصوص فرايند "مواد پلاستيكي و لاستيك‌مصنوعي"
در  گروه تجهیزات مصرف کننده انرژي:

شركت " ایران رادیاتور" براي توليد پكيج‌هاي گازسوز و  
شركت " سینجرگاز" براي توليد ماشين‌ لباسشويي  
و در گروه ساختمان های غیرمسکونی

شرکت " طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)"

*************************************

پس از رده تنديس، پنج شرکت نيزبه شرح ذيل واجد شرایط اعطاء تقدیرنامه جایزه ملی مدیریت انرژی شناخته شدند:

در گروه‌ صنايع‌ انرژي‌بر:

شركت "شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي"،
شركت "شير پاستوريزه پگاه خراسان" و
شركت "صنايع سيمان نهاوند"
در حوزه پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي:

"گروه صنعتي شهيد گوهري" و
شركت "راهسازي و معدني مبين"
*************************************

 

همچنين پس از رده تنديس، 10 شرکت به شرح ذيل واجد دريافت گواهینامه‌های " فنی عملکرد انرژی- EPT" برتر، "بهبود عملکرد انرژی- EPH" برتر و "سیستم مدیریت انرژی -EPS" برتر شناخته شدند:

گواهینامه " شاخص فني عملکرد انرژی(EPT)"  برتر:

در گروه صنايع انرژي‌بر: 
•  شرکت "پتروشيمي اميركبير"

در  گروه تجهیزات مصرف کننده انرژي:
• شرکت "سپيد مطهر (گروه صنعتي انتخاب)"


گواهینامه "شاخص بهبود عملکرد انرژی(EPH)"  برتر:

در گروه صنايع انرژي‌بر: 
•  شرکت "كشت و صنعت ميرزا كوچك خان"

در  گروه تجهیزات مصرف کننده انرژي:
• شرکت "سينجر گاز"


گواهینامه "شاخص سيستم مديريت  انرژی(EPS)"  برتر:

در  گروه صنايع انرژي‌بر:
• "گروه صنعتي  بارز"،
• شرکت "پلي پروپيلن جم"،
• شركت "سيمان پيوند گلستان" و
• شركت "پتروشيمي جم"
• شرکت "پتروشيمي اميركبير"


در  گروه تجهیزات مصرف کننده انرژي:
• شركت "سپيد مطهر انتخاب (گروه صنعتي انتخاب)" و
•  شركت  "حايرآسا (گروه صنعتي انتخاب)"

*************************************
 

ضمنا در اين دوره، چهار نفر از "مديران انرژي شركت‌ها" به شرح زير به عنوان مدير انرژي برتر انتخاب شدند:

جناب آقای  مسعود كرماني مدیرمحترم انرژی شرکت  پتروشيمي جم
جناب آقای  رضا پورفتحي مدیرمحترم انرژی شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي
جناب آقای  عيسي خوشرو رودباركي مدیرمحترم انرژی شرکت پالايش نفت آبادان
جناب آقای  محمدحسن نديم مدیرمحترم انرژی شرکت حاير آسا(گروه صنعتي انتخاب)
در همايش پاياني دومین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی که 20 دی ماه 1395 با حضور گسترده مسئولين و متخصصان این حوزه در ساختمان شماره دو سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، شركت هاي برتراين دوره معرفي شدند.

چهار شرکت به شرح زير موفق به کسب تندیس نقره ای شدند:

در گروه صنایع انرژی بر:

شركت " کارخانجات سیمان لامرد" و
شركت " پتروشیمی نوری" در خصوص فرايند صنايع پتروشيمي(آروماتيك)  
و در گروه پروژه های صرفه جویی در مصرف انرژی:

شركت " حایر پلاست" از گروه صنعتی انتخاب و
شركت " پالایش نفت آبادان"
همچنين 9 شركت به شرح زير واجد شرايط دريافت تنديس برنزي شدند:‌

در گروه صنایع انرژی بر:

شركت "پالایش نفت بندرعباس" ،
شركت "مجتمع فولاد خراسان" ،
شركت "نفت پارس" ،
شركت "مجتمع صنایع لاستیک یزد" ،
شركت "شیر پاستوریزه پگاه اصفهان" و
شركت "پتروشیمی جم" درخصوص فرايند "مواد پلاستيكي و لاستيك‌مصنوعي"
در  گروه تجهیزات مصرف کننده انرژي:

شركت " ایران رادیاتور" براي توليد پكيج‌هاي گازسوز و  
شركت " سینجرگاز" براي توليد ماشين‌ لباسشويي  
و در گروه ساختمان های غیرمسکونی

شرکت " طراحی، مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو)"

*************************************

پس از رده تنديس، پنج شرکت نيزبه شرح ذيل واجد شرایط اعطاء تقدیرنامه جایزه ملی مدیریت انرژی شناخته شدند:

در گروه‌ صنايع‌ انرژي‌بر:

شركت "شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي"،
شركت "شير پاستوريزه پگاه خراسان" و
شركت "صنايع سيمان نهاوند"
در حوزه پروژه هاي بهينه سازي مصرف انرژي:

"گروه صنعتي شهيد گوهري" و
شركت "راهسازي و معدني مبين"
*************************************

 

همچنين پس از رده تنديس، 10 شرکت به شرح ذيل واجد دريافت گواهینامه‌های " فنی عملکرد انرژی- EPT" برتر، "بهبود عملکرد انرژی- EPH" برتر و "سیستم مدیریت انرژی -EPS" برتر شناخته شدند:

گواهینامه " شاخص فني عملکرد انرژی(EPT)"  برتر:

در گروه صنايع انرژي‌بر: 
•  شرکت "پتروشيمي اميركبير"

در  گروه تجهیزات مصرف کننده انرژي:
• شرکت "سپيد مطهر (گروه صنعتي انتخاب)"


گواهینامه "شاخص بهبود عملکرد انرژی(EPH)"  برتر:

در گروه صنايع انرژي‌بر: 
•  شرکت "كشت و صنعت ميرزا كوچك خان"

در  گروه تجهیزات مصرف کننده انرژي:
• شرکت "سينجر گاز"


گواهینامه "شاخص سيستم مديريت  انرژی(EPS)"  برتر:

در  گروه صنايع انرژي‌بر:
• "گروه صنعتي  بارز"،
• شرکت "پلي پروپيلن جم"،
• شركت "سيمان پيوند گلستان" و
• شركت "پتروشيمي جم"
• شرکت "پتروشيمي اميركبير"


در  گروه تجهیزات مصرف کننده انرژي:
• شركت "سپيد مطهر انتخاب (گروه صنعتي انتخاب)" و
•  شركت  "حايرآسا (گروه صنعتي انتخاب)"

*************************************
 

ضمنا در اين دوره، چهار نفر از "مديران انرژي شركت‌ها" به شرح زير به عنوان مدير انرژي برتر انتخاب شدند:

جناب آقای  مسعود كرماني مدیرمحترم انرژی شرکت  پتروشيمي جم
جناب آقای  رضا پورفتحي مدیرمحترم انرژی شرکت شير پاستوريزه پگاه آذربايجان شرقي
جناب آقای  عيسي خوشرو رودباركي مدیرمحترم انرژی شرکت پالايش نفت آبادان
جناب آقای  محمدحسن نديم مدیرمحترم انرژی شرکت حاير آسا(گروه صنعتي انتخاب)