ورود

 
ارسال رزومه
​ 
 
 
متقاضیان همکاری با جایزه ملی مدیریت انرژی می توانند نسبت به ارسال رزومه فردی و کاری خود به دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی اقدام نمایند.
مهلت ارسال رزومه متقاضیان
تا پایان تیر ماه 1396
بوده و این زمان تمدید نخواهد شد.

 

همکاری با دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی به عنوان یک همکاری داوطلبانه و افتخاری بوده و به عنوان شرکت در یک فعالیت ملی محسوب می گردد.

بصورت بدیهی از همکاری ارزیابان بصورت مقتضی قدردانی به عمل خواهد آمد.

​​​

لطفا رزومه و مدارک دوره های گذرانده شده را به ایمیل دبیرخانه IRAN-EMA@imi.ir ارسال نمایید.

عنوان ایمیل "رزومه ارزیاب (نام شخص)" باشد.

مسوولیت انتخاب ارزیابان و طراحی دوره های آموزش ارزیابی  بر عهده دبیر اجرایی جایزه می‌باشد.

تلفن تماس: 22043005 داخلی 263- - شماره تلفن مستقيم: 22024475