ورود

ارسال رزومه
​​​​ 
 
 
متقاضیان همکاری با جایزه ملی مدیریت انرژی می توانند نسبت به ارسال رزومه فردی و کاری خود به دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی اقدام نمایند.
مهلت ارسال رزومه متقاضیان
تا پایان شهریور ماه 1400
بوده و این زمان تمدید نخواهد شد.

 

همکاری با دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی به عنوان یک همکاری داوطلبانه و افتخاری بوده و به عنوان شرکت در یک فعالیت ملی محسوب می گردد.

بصورت بدیهی از همکاری ارزیابان بصورت مقتضی قدردانی به عمل خواهد آمد.

جهت عضويت در تيم‌هاي ارزيابي، شركت در دوره هاي آموزشي و اخذ امتياز قبولي الزامي می‌باشد.

​​​

لطفا رزومه و مدارک دوره های گذرانده شده را به ایمیل دبیرخانه IRAN-EMA@imi.ir ارسال نمایید.

عنوان ایمیل "رزومه ارزیاب (نام شخص)" باشد.

مسوولیت انتخاب ارزیابان و طراحی دوره های آموزش ارزیابی  بر عهده دبیر اجرایی جایزه می‌باشد.

تلفن تماس: 88604222 داخلی 4142 - شماره تلفن مستقيم: 88604342