ورود

زمان هاي مهم هفتمين دوره جايزه ملي مديريت انرژي

برنامه زمانی هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی (سال 1400)


عنوان فعالیتمهلت زمانی
ثبت نام  اولیه از شرکتهای متقاضی​حداکثر تا انتهای آبان​ ماه
فراخوان ارزیابان جهت همکاری​حداکثر تا انتهای آبان​ ماه
برگزاری دوره آموزشی ویژه ارزیابان​​آذر ماه
​تکمیل و ارسال اظهارنامه و اطلاعات توسط شرکتهای متقاضی شامل:
مصارف انرژی در 3 سال گذشته،  گواهینامه انطباق با استاندارد معیار مصرف (صادر شده از سوی سازمان ملی استاندارد)، آخرین گزارشات بازرسی انطباق (ممیزی انرژی) برای 2 سال متوالی، فهرست اقدامات بهبود انجام گرفته در حوزه انرژی در 3 سال گذشته


مهر لغایت آذر​
بررسی اظهارنامه ها و اطلاعات دریافتی از شرکتهای متقاضی  توسط دبیرخانه جایزه و اعلام رفع نواقص احتمالی به شرکتهامهر لغایت آذر
استعلام انطباق مصارف شرکتهای متقاضی با استانداردهای معیار مصرف از سازمان ملی استانداردنیمه اول آذر ماه
تایید نهایی و ​تعیین شرکتهای دارای صلاحیت جهت حضور در فرایند جایزه ملی مدیریت انرژینیمه دوم آذر ماه
​تعیین و تشکیل تیم های ارزیابینیمه دوم آذر ماه
انجام ارزیابی از محل (سایت ویزیت) شرکتهای متقاضی​دی لغایت بهمن​​
بررسی گزارشات ارزیابان و اطلاعات شرکتها در دبیرخانه جایزه ملی مدیریت انرژی و تعیین نتایج نهایی و سطوح شرکتها​اسفند 1400 لغایت اردیبهشت 1401​
برگزاری همایش پایانی هفتمین دوره جایزه ملی مدیریت انرژی
(معرفی برگزیدگان و برندگان جوایز)
اول خرداد 1401
(روز بهره وری و بهینه سازی مصرف)