ورود

زمان هاي مهم پنجمين دوره جايزه ملي مديريت انرژي

​​​​​​مهلت ثبت نام اوليه: انتهای تير ماه98 

 

پرداخت هزینه ثبت نام: نيمه مرداد ماه 98

 

تكميل و ارسال اظهارنامه:  انتهای مرداد ماه 98

 

پرداخت هزینه ارزیابی: نيمه شهريور ماه 98 

 

انجام ارزیابی ها در محل: نيمه آبان ماه 98


همایش نهایی معرفی برندگان جوایز: ارديبهشت ماه 1399

​