ورود

زمان هاي مهم ششمين دوره جايزه ملي مديريت انرژي

​​​​​​​​​​​​مهلت ثبت نام اوليه: تا انتهای نیمه اول آذر ماه 99 

 

پرداخت هزینه ثبت نام: تا انتهای نیمه اول آذر ماه 99

 

تكميل و ارسال اظهارنامه: انتهای آذر ماه 99

 

پرداخت هزینه ارزیابی: تا انتهای نیمه اول دی ماه 99​ 

 

انجام ارزیابی ها در محل: از نيمه دوم دي ماه 99 تا انتهای بهمن ماه 99


همایش نهایی معرفی برندگان جوایز: هفته اول خرداد ماه 1400

​