ورود

 تماس با دبیرخانه

پست الکترونیک: IRAN-EMA@imi.ir

 

تماس با دفتر دبیرخانه:

 

تلفن مستقیم: 88604342

نمابر مستقیم: 88604321

تلفن سازمان: 88604222 (داخلی 4041 و 4142)
نمابر سازمان: 88604283
 
پست الکترونیک دبیرخانه:
 
  
نشانی: تهران، خیابان شیخ بهایی جنوبی، خیابان ایرانشناسی، شهرک والفجر، خیابان نهم، ساختمان شماره 2​ سازمان مدیریت صنعتی، طبقه چهارم، اتاق 415