ورود

 تماس با دبیرخانه

پست الکترونیک: IRAN-EMA@imi.ir

 

تماس با دفتر دبیرخانه:

 

تلفن مستقیم: 22651796

نمابر مستقیم: 22651797

تلفن سازمان: 22043005 (داخلی 348 و 433)
نمابر سازمان: 22043001
 
پست الکترونیک دبیرخانه:
 
  
نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان جام جم، سازمان مدیریت صنعتی، ساختمان مرکزی، اتاق 314