ورود

صفحه اصلی

 ‭(مخفی)‬ معرفی

​انرژی و مصرف آن همواره یكی از موضوعات مهم زندگی بشری بوده است و امروزه از یک طرف صنعتی شدن کشورها و توجه بیشتر به نقش حیاتی انرژی برای جوامع بشری و نقش بسیار تاثیرگذار آن در پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور و از طرف دیگر وجود منابع محدود انرژی، دلایلی هستند كه لزوم استفاده بهینه از منابع انرژی جهت رفع نیازهای جامعه انسانی هرروز بیشتر از قبل احساس گردد.

در کشور ما به علت وجود منابع و ذخایر بزرگ انرژی بحث مدیریت مصرف انرژی و استفاده بهینه از آن دیرتر از بسیاری كشورها آغاز گردید و این امر در طی سالهای متمادی باعث رشد بی رویه مصرف انرژی و حساسیت كم نزد آحاد جامعه و صاحبان صنایع نسبت به این موضوعات شده است. برخي پیش بینی ها نشان می‌دهد روند مصرفی موجود، در صورت عدم مديريت و كاهش در مصرف و افزايش بهره وري در مصرف انرژي مي تواند باعث شود در آينده اي نه چندان دور، ایران را از یک کشور صادر کننده انرژی به یک کشور وارد کننده تبدیل خواهد نمود. اكنون كاملا مشخص است كه با توجه به روند افزایشی مصرف انرژی در ایران و همچنین محدود بودن منابع طبیعی و لزوم حرکت در راستای طرح توسعه پایدار و ضرورت حفظ محیط زیست باید تا حد امکان از هدر رفتن و اتلاف انرژی جلوگیری شود. برای دستیابی بدین منظور اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مصرف بهینه و درست انرژی علاوه بر اینكه باعث صرفه جویی در هزینه خواهد شد، سرمایه های كشور را برای نسل‌های آتی نیزحفظ كرده و زمینه های کاهش آلودگی زیست محیطی را فراهم خواهد آورد.

 

اخبار و اطلاعیه ها
برگزارکنندگان
گالری تصاویر