ورود

اهداف و اصول طراحی جایزه

​هدف از تعریف و اعطای «جایزه ملی مدیریت انرژی»، ترویج استانداردهای سیستم مدیریت انرژی و معیارهای مصرف بهینه انرژی، توسعه فرهنگ دستیابی به اهداف سازمانی با استفاده از مفاهیم مدیریت انرژی و همچنین ایجاد انگیزه و شور و شوق جهت انجام فعالیت در این خصوص در کشور است.

این جایزه براساس نتایج ارزیابی عملكرد سازمان‌های متقاضی در خصوص وضعيت سیستم و نتایج اجرای مدیریت انرژی بر مبنای مدل طراحی شده اعطا می‌گردد. در طراحی مدل این جایزه نهایت سعی بر این بوده كه به هر دو مقوله توانمند سازها (نگرش، سیستم، ساختار و فرایندها) و نتایج (دستاوردهای حاصل از عملکرد) به نحو مناسبی پرداخته شود و در آن استانداردهای ملي تدوین شده جهت معيارهاي مصرف انرژي  به كار گرفته شود.

در طراحی مدل موارد  ذیل به عنوان اصول و مفروضات مد نظر قرار گرفته است:

1-توجه به سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، الزامات اسناد و قوانین بالادستی از جمله سند چشم انداز، سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف، قانون برنامه پنجم توسعه، قانون هدفمند كردن یارانه‌ها و قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (1770 مصوب مجلس شورای اسلامی)
2-استفاده از توان حرفه‌ای موجود در كشور در جهت تقویت مقبولیت حرفه‌ای مدل و فرآیند اجرای جایزه
3-استفاده از استانداردها و مدل های سیستمی مدیریت انرژی ملی و بین المللی نظیر ISO 50001 ​و استاندارد های ملي معیار مصرف انرژي
4-توجه اولیه به حوزه‌های مهم و اولویت دار در مقوله مدیریت انرژی و توسعه تدریجی محدوده بكارگیری نظام در دوره‌های بعدی اجرای جایزه
5-استفاده از تجارب موجود در خصوص جوایز ملی در سایر زمینه‌ها
6-ایجاد فضای انگیزشی لازم برای مشاركت كامل صنایع با بكارگیری یك رویكرد تشویقی
7-طراحی ساختار اجرایی مناسب به نحوی كه تا حد امكان تمام نهادهای ذیربط را در برگیرد
8-توجه به جامعیت مدل ارزیابی در عین آنكه به سادگی و به صورت اقتصادی قابل اجرا باشد